вул. Шевченка, 332, м. Харків
Правова інформація

Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності)
діє щодо всієї інформації, яку даний сайт, на якому розміщено
текст цієї Політики конфіденційності може отримати про Користувача, а також
будь-яких програм та продуктів, розміщених на ньому.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту» – уповноважені співробітники на управління сайтом,
діючі від його імені, які організують та (або) здійснює обробку
персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних,
склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються
з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується прямо чи опосередковано
певній або визначеній фізичній особі (суб’єкту персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) чи сукупність
дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або
без використання таких коштів з персональними даними, включаючи збирання, запис,
систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг,
використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення,
блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкове для дотримання
Адміністрацією сайту вимога не допускати їх умисного розповсюдження
без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. «Користувач сайту (далі Користувач)» – особа, яка має доступ до сайту,
за допомогою мережі Інтернет та використовує даний сайт для своїх цілей.

1.1.6. «Cookies» – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається
на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає
веб-серверу в HTTP-запиті під час спроби відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. «IP-адреса» – унікальна мережна адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованій
за протоколом IP.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем сайту означає згоду з цією Політикою
конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач
має припинити використання сайту.

2.3.Ця Політика конфіденційності застосовується тільки до цього сайту.
Адміністрація сайту не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх
осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на цьому сайті.

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються
Користувачем сайту.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації
сайту з умисного нерозголошення персональних даних, які користувач
надає за різноманітними запитами Адміністрації сайту (наприклад, при реєстрації
на сайті, оформлення замовлення, підписки на повідомлення тощо).

3.2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики
конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення спеціальних
форм на Сайті і зазвичай включають наступну інформацію:

3.2.1. прізвище, ім’я, по-батькові Користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача;

3.2.3. адресу електронної пошти (e-mail);

3.2.4. місце проживання Користувача та інші дані.

3.3. Адміністрація сайту також вживає зусиль щодо захисту Персональних даних,
які автоматично передаються під час відвідування сторінок сайту:

IP адреса;
інформація з cookies;
інформація про браузер (або іншу програму, яка здійснює доступ до сайту);
час доступу;
відвідані адреси сторінок;
реферер (адреса попередньої сторінки) тощо.

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до сайту.

3.3.2. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана
інформація використовується з метою виявлення та вирішення технічних проблем, для
контролю коректності операцій, що проводяться.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація не обумовлена вище (історія покупок,
використовувані браузери та операційні системи і т.д.) не підлягає навмисному
розголошення, за винятком випадків, передбачених у п.п. 5.2. та 5.3. справжньою
Політики конфіденційності.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати
з метою:

4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті, для оформлення
замовлення та (або) укладання Договору.

4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів сайту.
4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи направлення повідомлень,
запитів щодо використання сайту, надання послуг, обробка запитів
та заявок від Користувача.

4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки,
запобігання шахрайству.

4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих
Користувачем.

4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав
згоду на створення облікового запису.

4.1.7. Повідомлення Користувача сайту про стан Замовлення.

4.1.8. Оброблення та отримання платежів, підтвердження податку чи податкових пільг,
заперечення платежу, визначення права на отримання кредитної лінії Користувачем.

4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки
у разі виникнення проблем, пов’язаних з використанням сайту.

4.1.10. Надання Користувачеві за його згодою, оновлень продукції, спеціальних
пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені
сайту або від імені партнерів сайту.

4.1.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

4.1.12. Надання доступу Користувачеві на сторонні сайти чи сервіси
партнерів даного сайту з метою отримання їхніх пропозицій, оновлень чи послуг.

5. СПОСОБИ ТА ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмежень
терміну, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних
даних із використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати
персональні дані третім особам, зокрема кур’єрським службам, організаціями
поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання заявок
Користувача, оформленого на сайті, в рамках Договору публічної оферти.

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам
державної влади лише з підстав та в порядку, встановленому чинним
законодавством.

6. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Користувач зобов’язується:

6.1.1. Надати коректну та правдиву інформацію про персональні дані,
необхідну для користування сайтом.

6.1.2. Оновити або доповнити надану інформацію про персональні дані
у разі зміни даної інформації.

6.1.3. Вживати заходів для захисту доступу до своїх конфіденційних даних, що зберігаються
на сайті.

6.2. Адміністрація сайту зобов’язується:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених
у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Не розголошувати персональних даних Користувача, крім п.п.
5.2. та 5.3. цієї Політики Конфіденційності.

6.2.3. Здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного
Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного
представника чи уповноваженого органу захисту прав суб’єктів персональних
даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних
або неправомірних дій.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Адміністрація сайту несе відповідальність за навмисне розголошення Персональних
даних Користувача відповідно до чинного законодавства, за винятком
випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. та 7.2. цієї Політики Конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація сайту
не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати чи розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до її отримання Адміністрацією
сайту.

7.2.3. Була отримана третіми особами шляхом несанкціонованого доступу до файлів
сайту.

7.2.4. Була розголошена за згодою Користувача.

7.3. Користувач несе відповідальність за правомірність, коректність та правдивість
наданої Персональних даних відповідно до чинного законодавства.

8. Вирішення суперечок

8.1. До звернення до суду з позовом щодо спорів, що виникають із відносин між Користувачем
сайту та Адміністрацією сайту, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмового
пропозиції щодо добровільного врегулювання спору).

8.2 .Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії,
письмово повідомляє заявника про претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При не досягненні угоди суперечка буде передана на розгляд до судової
орган відповідно до чинного законодавства.

8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем
та Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності
без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення
на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

Тест драйв

Оставьте нам свои данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее время. Или звоните нам по телефонам: +38 (057) 763-1-777

  Консультація

  Залиште нам свої дані і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом.
  Или звоните нам по телефонам: +38 (057) 763-1-777


  Записатися на сервіс

  Залиште нам свої дані і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом.
  Или звоните нам по телефонам: +38 (057) 763-1-777


  Дякуємо за звернення!

  Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом для уточнення деталей.

  Тест-драйв

  Залиште нам свої дані і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом.
  Або телефонуйте нам за телефонами:
  +38 (057) 763-1-777


  lexus_logo
  12
  Оберіть зручний
  спосіб зв'язку